AIRPORT – Polish Conversation at the airport – Vocabulary and phrases at the airport in Polish

Polish conversation at the airport

You will hear simple phrases in Polish at the airport and you will learn the basic vocabulary in Polish. This is the perfect movie to learn Polish for beginners! Additionally this is learning Polish with a native speaker, thanks to which you will learn to pronounce words correctly in Polish!

Vocabulary at the airport in Polish

Thanks to this video, you can easily communicate at the airport in Poland! You will learn basic words and phrases that will be useful to you at the airport in Poland. This is a great movie for people who are going to travel to Poland, or simply learn the language from scratch!

Phrases you’ll hear in this video:

Man: Hello, I’d like to check in. (Dzień dobry. Chciałbym się odprawić.)

Woman 1: Hello. Where are you flying to? (Dzień dobry. Dokąd pan leci?)

Man: To Oslo. (Lecę do Oslo.)

Woman 1: Can I see your passport and ticket, please? (Czy mogę prosić o pana paszport oraz bilet lotniczy?)

Man: Certainly, here you are. (Oczywiście, proszę.)

Woman 1: Thank you. Would you prefer a window seat or an aisle seat? (Dziękuję. Woli pan miejsce przy oknie czy od strony korytarza?)

Man: A window seat, please. (Poproszę o miejsce przy oknie.)

Woman 1: Of course. How many pieces of luggage do you have? (Dobrze. Ile sztuk bagażu pan posiada?)

Man: Just one piece of hand luggage. (Lecę wyłącznie z jednym bagażem podręcznym.)

Woman 1: Could you place it on the scales, please? (Proszę umieścić bagaż na wadze.)

Woman 1: Unfortunately, your luggage is too heavy. The weight limit is 10 kg and your luggage is 12. You will need to pay a charge for excess baggage. (Niestety bagaż jest zbyt ciężki. Dopuszczalna waga bagażu podręcznego to 10 kg, natomiast pana bagaż waży 12 kg. Będzie pan musiał dokonać dodatkowej opłaty.)

Man: I see. How much will that be? Can I pay it here? (Rozumiem. Ile będzie to kosztować? Mogę dopłacić za bagaż u pani?)

Woman 1: Yes, you can pay it here. It’ll be 15 euro. (Tak, może pan zapłacić tutaj. Będzie to kosztować 15 euro.)

Woman 1: Thank you. Here is your boarding pass. And here is your passport. (Dziękuję. Oto pana karta pokładowa. Oddaję również paszport.)

Man: Thank you. Can you tell me which gate I need to go to? (Dziękuję. Może mi pani powiedzieć do której bramki muszę teraz pójść?)

Woman 1: Your flight leaves from gate number 7. You’ll need to go through security first, of course. (Pana samolot odlatuje z bramki numer 7. Oczywiście najpierw proszę o przejście przez kontrolę bezpieczeństwa.)

Man: Sure. Thank you very much. (Jasne. Dziękuję bardzo.)

Woman 2: Please put your boarding pass on the reader, with the barcode facing down. Then put your bag and any metal items in a plastic tray on the conveyor belt. Please remove any electronic items from your luggage and place them in the tray. (Proszę przyłożyć kod karty pokładowej do czytnika. Następnie proszę umieścić torbę i wszystkie metalowe przedmioty w plastikowym koszyku na taśmociągu. Proszę wyciągnąć również sprzęty elektroniczne z walizki i włożyć je do pojemnika.)

Woman 2: Are you wearing a belt? (Czy nie zapomniał Pan o ściągnięciu paska?)

Man: Ah, yes, I am. I’m wearing a belt with some metal elements. (Rzeczywiście. Mam pasek z metalowymi elementami.)

Woman 2: Please remove your belt and walk through the scanner again. (Proszę więc ściągnąć pasek i przejść przez bramkę jeszcze raz.)

Woman 3: Would you like a snack, sir? Anything to drink? (Czy ma pan ochotę na jakąś przekąskę? Życzy pan sobie coś do picia?)

Man: Is food included in the price? (A czy posiłki są wliczone w cenę?)

Woman 3: Yes, all food is included in the price. We will be serving a hot dinner at 7 pm. (A czy posiłki są wliczone w cenę?)

Man: Then I’d like a smoked salmon sandwich and an orange juice, please. (W takim razie poproszę kanapkę z łososiem oraz sok pomarańczowy.)

Man: Thank you. Can you tell me when exactly we are going to land in Oslo? Is the flight delayed? (Dziękuję. Czy może mi Pani powiedzieć kiedy dokładnie wylądujemy w Oslo? Czy samolot jest opóźniony?)

Woman 3: We have a slight delay due to wind issues. We should be landing in around three hours. (Samolot jest lekko opóźniony przez problemy z wiatrem. Powinniśmy wylądować za około trzy godziny.)

Man 3: Thank you very much. (Dziękuję bardzo.)

Woman 3: Is there anything else I can help you with? (Czy mogłabym pomóc w czymś jeszcze?)

Man: I have one more request. Can I please get some noise-cancelling headphones? (Mam jeszcze jedną prośbę, mógłbym dostać słuchawki wygłuszające?)

Woman 3: Of course, I will be right back with a headset for you. (Tak, za chwilę wrócę do pana z zestawem słuchawek.)

Man: Thank you. (Dziękuję.)

For more, visit our YouTube channel and see also our latest video with polish food vocabulary.